Procedury Due Diligence

what-is-due-diligence

PROCEDURA WERYFIKACJI KONTRAHENTA PRZED PODPISANIEM

UMOWY lub

KONTRAKTU HANDLOWEGO   

I. Przed zawarciem kontraktu handlowego pracownik spółki All Seasons IBS spółka akcyjna realizujący czynności związane z nawiązaniem współpracy z nowym kontrahentem ma obowiązek dokonać sprawdzeń i weryfikacji kontrahenta poprzez:

1. uzyskanie dokumentów firmy w postaci:

 • nadanie numeru NIP/VAT EU
 • zaświadczenia z właściwego organu skarbowego (oraz w przypadku podmiotów z terenu RP z ZUS – w miarę możliwości) o niezaleganiu w daninach publiczno-prawnych
 • wpisu do krs (w przypadku podmiotów z terenu RP)
 • nadania numeru REGON (w przypadku podmiotów z terenu RP)
 • w miarę możliwości potwierdzenia rozliczeń podatku VAT w postaci deklaracji za ostatni rok, półrocze lub kwartał
 • kserokopii/skanu dokumentu potwierdzającego tożsamość prezesa spółki/właściciela
 • jeżeli kontrahent posiada referencje oraz opinie dotychczasowych firm współpracujących z nim
 • innych dokumentów potwierdzających dotychczas prowadzoną działalność

2. sprawdzenie w systemie VIES aktualności numeru VAT
3. potwierdzenie w dostępnych ewidencjach numerów REGON, KRS oraz pozostałych danych teleadresowych spółki oraz osób ją reprezentujących
4. dokonanie sprawdzeń w dostępnych bazach BIG, BIK i innych kontrahenta pod kątem jego dotychczasowej działalności, posiadanych zobowiązań oraz przeszłości finansowej
5. przeprowadzenie analizy posiadanej dokumentacji pod kątem zgodności danych w nich zawartych i aktualności wpisów

II. W przypadku jakiejkolwiek wątpliwości, co do autentyczności przedłożonej dokumentacji czy danych w niej zawartych należy podjąć czynności zmierzające do wyjaśnienia wątpliwości poprzez:

 • skierowanie zapytania do kontrahenta z żądaniem wyjaśnienia niezgodności
 • dokonanie własnych ustaleń poprzez zapytania w urzędach
 • zlecenie podjęcia działań operacyjnych współpracującym firmom wywiadowczym w celu potwierdzenia funkcjonowania kontrahenta, potwierdzenia miejsca jego siedziby lub prowadzonej działalności oraz uzyskanie innych dowodów potwierdzających wiarygodność kontrahenta (zeznania osób zatrudnionych, oświadczenia dotychczasowych kooperantów itp., dokumentacja foto-video)

III. W przypadku potwierdzenia wątpliwości co do wiarygodności kontrahenta w zakresie przedstawionej dokumentacji lub innych informacji pracownik obsługujący kontrakt przygotowuje pisemną informację do właściwego organu zawierającą opis stwierdzonych nieprawidłowości.

Team All Seasons IBS S.A.

Dokumenty do pobrania:

Procedury Due Diligence

 

Kontakt
ALL SEASONS IBS S.A. International B2B Services
Aktualności
 • Tesco chce się wycofać z Polski, ale nie może. Sprzedaje się więc na części.
  Pod koniec ubiegłego tygodnia spółka deweloperska Echo Investment poinformowała, że kupuje od Tesco trzy centra handlowe w Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Również trzy placówki kupuje niemiecki Kaufland. To kolejny etap problemów brytyjskiego potentata. Podaje się, że do problemów jednej z najbardziej popularnych brytyjskich …
 • W dronach drzemie ogromny potencjał
  Dostrzegła go m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa, która chce go wykorzystać. Urządzenia te mają zostać wykorzystane m.in. do pomiarów geodezyjnych, czy monitorowania naziemnej infrastruktury. Jak podała spółka, w maju odbyły się już pierwsze testowe loty powietrznych systemów bezzałogowych, które zostały wyposażone …
 • Oryginalny podatek we Włoszech
  We Włoszech wprowadzono kolejny oryginalny podatek. Tym razem od wycieraczek i serwetek w barach. Więcej informacji na ten temat w najnowszym artykule: http://www.polski-euro.biz/oryginalny-podatek-we-wloszech/
 • Zadłużenie Polaków wynosi 24 mld zł
  Z danych przedstawionych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wynika, że na koniec pierwszego kwartału br. wartość niespłaconych terminowo zobowiązań finansowych Polaków wynosiła 23,6 mld zł. Z kolei długi ma ok. 1,67 mln polskich konsumentów. Zadłużonych osób najwięcej mieszka w województwie śląskim – …