OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Informujemy, że w dniu 17.05.2016 roku spółka ALL Seasons IBS S.A. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000618202.
Z chwilą rejestracji spółka All Seasons IBS S.A. przejmuje wszelkie prawa i obowiązki spółki All Seasons IBS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Komunikat nr 1/2020 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A

Zarząd spółki informuję, że w dniu 25 września 2020 r. o godz. 10.00, w siedzibie spółki „ALL SEASONS IBS” S.A. w Łodzi przy ul. Żeromskiego 53 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia akcji u notariusza należy składać w siedzibie spółki do dnia 09 września 2020r. (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu).

Komunikat nr 2/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A

Zarząd spółki po dokonaniu oceny działalności i osiągniętych wyników w 2019 roku podjął decyzję o zmianie profilu i określił, że od 2020 roku podstawowym rodzajem działalności spółki będzie handel hurtowy.

Komunikat nr 1/2019 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 27 czerwca 2019r. o godz. 11.00 w siedzibie Kancelarii Notarialnej notariusz Anny Sejdak w Łodzi
Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Komunikat nr 1/2017 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
Zawiadomienie o przeprowadzeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „ALL SEASONS IBS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi w dniu 07 czerwca 2017r. o godz. 10.00 w siedzibie spółki
Zapis przebiegu Zgromadzenia znajduje się w protokole przekazanym do XX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi

Komunikat nr 4/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
W dniu 15 września 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwały o dojściu do skutku emisji oraz o przydziale obligacji serii B .
Szczegółowe informacje oraz treść uchwał Zarządu znajdują się w pliku:

uchwały Zarządu w sprawie zatwierdzenia emisji i przydziału obligacji serii B

Komunikat nr 3/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
W dniu 12 września 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii B.
Szczegółowe warunki emisji oraz treść uchwały Zarządu znajdują się w pliku:

Uchwała Zarządu i warunki emisji obligacji serii B

Komunikat nr 2/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
W dniu 31 sierpnia 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwały o dojściu do skutku emisji obligacji serii A oraz o przydziale obligacji.
Szczegółowe informacje oraz treść uchwał Zarządu znajdują się w pliku:

uchwały Zarządu w sprawie emisji obligacji serii A

Komunikat nr 1/2016 Zarządu spółki All Seasons IBS S.A.
W dniu 23 sierpnia 2016 roku Zarząd spółki All Seasons IBS S.A. podjął uchwałę o emisji obligacji serii A.
Szczegółowe warunki emisji oraz treść uchwały Zarządu znajdują się w pliku:

Uchwała Zarządu i warunki emisji obligacji serii A

Kontakt
ALL SEASONS IBS S.A. International B2B Services
Aktualności
 • Tesco chce się wycofać z Polski, ale nie może. Sprzedaje się więc na części.
  Pod koniec ubiegłego tygodnia spółka deweloperska Echo Investment poinformowała, że kupuje od Tesco trzy centra handlowe w Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Również trzy placówki kupuje niemiecki Kaufland. To kolejny etap problemów brytyjskiego potentata. Podaje się, że do problemów jednej z najbardziej popularnych brytyjskich …
 • W dronach drzemie ogromny potencjał
  Dostrzegła go m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa, która chce go wykorzystać. Urządzenia te mają zostać wykorzystane m.in. do pomiarów geodezyjnych, czy monitorowania naziemnej infrastruktury. Jak podała spółka, w maju odbyły się już pierwsze testowe loty powietrznych systemów bezzałogowych, które zostały wyposażone …
 • Oryginalny podatek we Włoszech
  We Włoszech wprowadzono kolejny oryginalny podatek. Tym razem od wycieraczek i serwetek w barach. Więcej informacji na ten temat w najnowszym artykule: http://www.polski-euro.biz/oryginalny-podatek-we-wloszech/
 • Zadłużenie Polaków wynosi 24 mld zł
  Z danych przedstawionych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wynika, że na koniec pierwszego kwartału br. wartość niespłaconych terminowo zobowiązań finansowych Polaków wynosiła 23,6 mld zł. Z kolei długi ma ok. 1,67 mln polskich konsumentów. Zadłużonych osób najwięcej mieszka w województwie śląskim – …