IMPRESSUM

Wskazówki prawne i stopka redakcyjna

1. Treść oferty zamieszczonej na stronie internetowej All Seasons IBS S.A. wraz z podstronami (dalej IBS) nie daje gwarancji na aktualność, poprawność, kompletność ani też jakość udostępnionych na niniejszych stronach www informacji. Roszczenia przeciwko All Seasons IBS S.A. z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody materialne i niematerialne powstałe wskutek użycia lub zaniechania użycia udostępnionych informacji, względnie wskutek użycia błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile firmie IBS nie zostanie udowodnione postępowanie umyślne. W związku z tym IBS zwraca uwagę, że część danych opiera się na ekspertyzach i informacjach pochodzących od osób trzecich. Ponadto treści zawarte na stronach internetowych nie stanowią prawnie wiążącej oferty. IBS zastrzega sobie wyraźnie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez specjalnego wcześniejszego powiadomienia, jak również prawo do czasowego lub całkowitego wstrzymania ich publikacji.

2. Odsyłacze i linki: w przypadku bezpośrednich lub pośrednich odsyłaczy do obcych stron internetowych („linki”) znajdujących się poza zakresem odpowiedzialności All Seasons IBS S.A., wszelkie zobowiązania IBS z tytułu odpowiedzialności cywilnej są wykluczone, chyba że IBS wie, iż publikowane tam treści są niezgodne z prawem, a uniemożliwienie korzystania z tych treści leży w zakresie jej technicznych możliwości i jest wykonalne. Dlatego też IBS oświadcza wyraźnie, iż nie posiada żadnych informacji o niezgodnych z prawem treściach zamieszczonych na stronach połączonych linkami z niniejszą witryną. IBS nie ma też żadnego wpływu na obecną i przyszłą formę oraz na treść stron połączonych linkami lub w inny sposób powiązanych, które zostały zmienione po umieszczeniu linków, jak też nie sprawdza treści tych stron. Dotyczy to wszystkich odsyłaczy i linków umieszczonych wewnątrz własnej oferty internetowej, a także w stosunku do wpisów zamieszczanych przez osoby trzecie w założonych przez autora książkach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych. Za treści nielegalne, błędne lub niekompletne, a w szczególności za szkody powstałe na skutek wykorzystania lub niewykorzystania zaprezentowanych informacji tego rodzaju odpowiada wyłącznie podmiot oferujący stronę, do której prowadził odsyłacz, natomiast z odpowiedzialności tej wyłączony jest całkowicie podmiot, który jedynie odesłał do danej publikacji, umieszczając odpowiednie linki na własnej stronie.

3. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część oferty internetowej, z której pochodzi odsyłacz na tę stronę. Jeżeli określone części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadają w całości lub częściowo obowiązującym przepisom prawa, to treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają przez to nienaruszone.

Kontakt
ALL SEASONS IBS S.A. International B2B Services
Aktualności
 • Tesco chce się wycofać z Polski, ale nie może. Sprzedaje się więc na części.
  Pod koniec ubiegłego tygodnia spółka deweloperska Echo Investment poinformowała, że kupuje od Tesco trzy centra handlowe w Poznaniu, Łodzi i Krakowie. Również trzy placówki kupuje niemiecki Kaufland. To kolejny etap problemów brytyjskiego potentata. Podaje się, że do problemów jednej z najbardziej popularnych brytyjskich …
 • W dronach drzemie ogromny potencjał
  Dostrzegła go m.in. Jastrzębska Spółka Węglowa, która chce go wykorzystać. Urządzenia te mają zostać wykorzystane m.in. do pomiarów geodezyjnych, czy monitorowania naziemnej infrastruktury. Jak podała spółka, w maju odbyły się już pierwsze testowe loty powietrznych systemów bezzałogowych, które zostały wyposażone …
 • Oryginalny podatek we Włoszech
  We Włoszech wprowadzono kolejny oryginalny podatek. Tym razem od wycieraczek i serwetek w barach. Więcej informacji na ten temat w najnowszym artykule: http://www.polski-euro.biz/oryginalny-podatek-we-wloszech/
 • Zadłużenie Polaków wynosi 24 mld zł
  Z danych przedstawionych przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. wynika, że na koniec pierwszego kwartału br. wartość niespłaconych terminowo zobowiązań finansowych Polaków wynosiła 23,6 mld zł. Z kolei długi ma ok. 1,67 mln polskich konsumentów. Zadłużonych osób najwięcej mieszka w województwie śląskim – …