Sektory działalności

Spółka All Seasons IBS SA działa w następujących sektorach, obszarach i branżach:

I. Prowadzimy działalność w obszarze weryfikacji kontrahentów, wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego, poszukiwania majątku dłużników. Spółka jest podmiotem rejestrowanym w zakresie usług detektywistycznych. Ponadto wspieramy naszych kontrahentów w zakresie usług teleinformatycznych, przedstawicielstwa handlowego oraz rejestracji firm w Polsce. Na życzenie klientów pozyskujemy również dane z różnych rynków i sporządzamy raporty cenowe przede wszystkim z sektorów naftowego, nawozowego oraz produktów rolnych. Szczegóły dotyczące poszczególnych usług znajdziecie Państwo na stronie ibs-portal

II. Oferujemy wsparcie naszym klientom w zakresie usług prawnych oraz podatkowych. Współdziałanie z wieloma kancelariami prawnymi i podatkowymi często w oparciu o prowadzone we własnym zakresie działania wywiadowcze pozwala na udzielanie naszym klientom pomocy w bardzo szerokim zakresie. Szczegóły dotyczące tego obszaru znajdują się na stronie ibs-solutions

III. Spółka oferuje swoim kontrahentom usługi faktoringowe oraz tzw. faktoringu odwróconego. Oferowane produkty pozwalają na realizowanie przez klientów swoich zamierzeń biznesowych w komfortowych warunkach finansowania zewnętrznego. Opis i szczegóły dotyczące usług znajdują się na stronie ibs-faktor

IV. Ze względu na duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego spółka angażuje się również w działania pro-ekologiczne. Spółka jest zarejestrowanym pośrednikiem w handlu odpadami, w szczególności tworzywami sztucznymi. Naszą ideą jest współdziałać z innymi podmiotami w działaniach na rzecz oczyszczania Ziemi. Dokładne informacje oraz szczegóły prowadzonej działalności znajdują się na stronie ibs-recycling

V. Ze względu na posiadane doświadczenie w handlu międzynarodowym chcielibyśmy pomagać rodzimym podmiotom w nawiązywaniu kontaktów na niwie międzynarodowego biznesu. W szczególności prowadzimy działania na rzecz popularyzacji biznesu w kontaktach Europa – Azja. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ibs-trade

Ponadto prowadzimy własne wydawnictwo internetowe, w którym publikujemy informacje oraz artykuły dotyczące przede wszystkim samowoli urzędniczej, patologii prawno-podatkowej oraz nadużyć urzędniczych i innych tematów. Link do czasopisma Polski Euro Biznes