Ogłoszenia spółki

OGŁOSZENIA SPÓŁKI

Zarząd spółki All Seasons IBS spółka akcyjna z siedzibą w Łodzi zawiadamia o zwołaniu zwyczajnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki na dzień 27 czerwca 2019 roku godz. 10.00 w siedzibie spółki